Avís legal

IniciAvís legal

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquesta pàgina web www.cellerdelmiracle.cat és propietat de Jordi Molner Canal, amb NIF 77745117-B amb domicili a Carretera del Miracle, 38 4t 1a, 08261 Cardona, (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: 623 22 88 03 / info@cellerdelmiracle.cat

Aquest lloc web de cellerdelmiracle.cat, ha estat elaborat amb la finalitat de donar informació sobre l’empresa als seus usuaris i possibles clients nous. Per aquest motiu, la informació relativa als seus productes, així com la informació de negoci, o de qualsevol altre tipus, tindra caracter general i orientatiu i estarà subjecta a possibles canvis.

cellerdelmiracle.cat, adverteix que la informació que hi ha en aquest lloc web pot ser incompleta i pot tenir errors, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de precisió de les dades, dins els límits establerts per la llei.

cellerdelmiracle.cat rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per cellerdelmiracle.cat o no publicada en nom seu. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pagines web de terceres persones connectades per enllaços amb aquest web.

La reproducció, la copia, l’ús, la distribució, la comercialització, o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació i el contingut que hi ha en aquest lloc web i que s’utilizi sense l’autorització de cellerdelmiracle.cat és una infracció que castiga la legislació vigent.